Sökning: "Andreas Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Andreas Olsson.

 1. 1. Generell modell för anpassningsbara journalsystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Erik Wikzén; Andreas Olsson; [2021]
  Nyckelord :drift record; electronic medical records; record system; user-Friendly; availability; adaptability; driftjournal; patientjournal; journalsystem; användarvänlighet; tillgänglighet; anpassningsbarhet;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av användarvänliga, anpassningsbara och tillgängliga journalsystem inom en variation av branscher. Befintliga system har visat sig vara bristfälliga inom dessa tre aspekter. LÄS MER

 2. 2. Does prior CEO experience lead to superior performance?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Timothy Fredin; Andreas Olsson; [2021]
  Nyckelord :CEO; Experience; CEO experience; CEO succession; SME;

  Sammanfattning : In this study, we investigate how appointing a CEO with prior experience from the CEO position affects post-succession firm performance in Swedish SMEs, compared to appointing a first-time CEO. This is the first study to investigate this relationship in SMEs and in a non-US setting. LÄS MER

 3. 3. Kränkande behandling - Det mångtydiga uppdraget : En kvalitativ studie om hur fritidshemslärare tolkar policydokument som handlar om kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Diskriminering; Fritidshemslärare; Kränkande behandling; Policy enactment; Trakasserier.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidshemslärare tolkar sitt uppdrag gällande kränkande behandling, diskriminering och trakasserier utifrån policydokument som handlar om dessa ämnen och lokala bestämmelser. Studiens frågeställning är: Hur tolkar fritidshemslärare uppdraget om kränkande behandling? Studien genomfördes med fyra semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex respondenter, indelade i två par-intervjuer och två enskilda intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Effekttoppsreducering via elbilsbatterier : Dess potential vid vinterförhållanden i Halmstad år 2030

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Oskar Holmblad; Andreas Olsson; [2021]
  Nyckelord :electric cars; power peak reduction; v2g; vehicle to grid; load factor; elbilar; effekttoppsreducering; lastfaktor;

  Sammanfattning : A transition phase is taking place in Sweden, where the goal is to become a completely climate neutral country by 2045. The transport sector currently accounts for a third of fossil emissions in Sweden, while the transport sector also has the greatest potential to become fossil-free through, forexample, a comprehensive electrification. LÄS MER

 5. 5. Den multifunktionella byggnadens roll i ett socialt hållbart kvarter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Olsson; Kajsa Spetz; [2020]
  Nyckelord :social sustainability; multifunctional; mixed use; maslow s hierarchy of needs; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås; social hållbarhet; multifunktionell; mixed use; maslows behovstrappa; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås;

  Sammanfattning : Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa innebörden. LÄS MER