Sökning: "Andreas Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Andreas Persson.

 1. 1. Modelling the Impact of Drug Resistance on Treatment as Prevention as an HIV Control Strategy

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Andreas Rylander; Liam Persson; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Applied Mathematics; Stochastic Modelling; HIV; HIV Control Strategy; Resistance Profiling; Treatment as Prevention; Kandidatexamensarbete; Tillämpad Matematik; Stokastisk Modellering; HIV; Smittorisk-förebyggande Behandling av HIV; Resistansprofilering;

  Sammanfattning : Uganda is using a strategy called treatment as prevention where as many individuals as possible that are infected with HIV receive treatment. As a result, the number of newly infected individuals has decreased significantly. However, there is a discussion about a potential problem regarding transmitted drug resistance. LÄS MER

 2. 2. Meningsfulla aktiviteters betydelse för personlig återhämtning hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Andreas Persson; Marie Ekdahl; [2019]
  Nyckelord :Återhämtningsprocess; psykisk ohälsa; arbetsterapi; meningsfull aktivitet; aktivitetsengagemang; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med allvarlig psykisk sjukdom riskerar minskat engagemang i dagliga aktiviteter, främst gällande förluster av mängden individuellt meningsfulla aktiviteter. Samtidigt har arbetsterapeutiska interventioner som möjliggör engagemang i meningsfulla aktiviteter visat sig vara stödjande för personernas personliga återhämtning. LÄS MER

 3. 3. En guide till valet av utvecklingsteknik : En mixed method-studie om mobila applikationers utvecklingstekniker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Andreas Persson; Carl Axel von Horn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av hur mekanisk avvattning påverkar termisk torkning av sågspån : Försök med olika partikelstorlekar och temperaturer i en konvektiv tork

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. A Comparison in Performance Between a Selection of Databases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Ohlsson; Mikael Persson; [2019]
  Nyckelord :Databases; NoSQL; SQL; Benchmarking; Metadata; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Choosing the correct database for an application can be a daunting task for an application owner. There is a vast plethora of different options to choose from, where choosing a NoSQL database or a relational database management system built on SQL is the most defining decision. LÄS MER