Sökning: "Andreas Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Andreas Persson.

 1. 1. Utvärdering av hur mekanisk avvattning påverkar termisk torkning av sågspån : Försök med olika partikelstorlekar och temperaturer i en konvektiv tork

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A Comparison in Performance Between a Selection of Databases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Ohlsson; Mikael Persson; [2019]
  Nyckelord :Databases; NoSQL; SQL; Benchmarking; Metadata; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Choosing the correct database for an application can be a daunting task for an application owner. There is a vast plethora of different options to choose from, where choosing a NoSQL database or a relational database management system built on SQL is the most defining decision. LÄS MER

 3. 3. Betala för att vinna – en explorativ studie om gamers inställning till mikrotransaktioner i digitala spel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Andreas Persson; [2019]
  Nyckelord :digitala spel; DLC; mikrotransaktioner; loot-lådor; freemium; pay-to-win; affärsmodeller;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har spelföretag hittat nya sätt att tjäna pengar på spel, såsom att stycka upp dem och sälja innehållet genom flera mindre transaktioner, så kallade mikrotransaktioner, via olika affärsmodeller. Tidigare var det vanligast med fullprisspel, eller premiumspel som de också kallas. LÄS MER

 4. 4. Modelling the Impact of Drug Resistance on Treatment as Prevention as an HIV Control Strategy

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Andreas Rylander; Liam Persson; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Applied Mathematics; Stochastic Modelling; HIV; HIV Control Strategy; Resistance Profiling; Treatment as Prevention; Kandidatexamensarbete; Tillämpad Matematik; Stokastisk Modellering; HIV; Smittorisk-förebyggande Behandling av HIV; Resistansprofilering;

  Sammanfattning : Uganda is using a strategy called treatment as prevention where as many individuals as possible that are infected with HIV receive treatment. As a result, the number of newly infected individuals has decreased significantly. However, there is a discussion about a potential problem regarding transmitted drug resistance. LÄS MER

 5. 5. Meningsfulla aktiviteters betydelse för personlig återhämtning hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Andreas Persson; Marie Ekdahl; [2019]
  Nyckelord :Återhämtningsprocess; psykisk ohälsa; arbetsterapi; meningsfull aktivitet; aktivitetsengagemang; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med allvarlig psykisk sjukdom riskerar minskat engagemang i dagliga aktiviteter, främst gällande förluster av mängden individuellt meningsfulla aktiviteter. Samtidigt har arbetsterapeutiska interventioner som möjliggör engagemang i meningsfulla aktiviteter visat sig vara stödjande för personernas personliga återhämtning. LÄS MER