Sökning: "Andreas Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Andreas Pettersson.

 1. 1. Så tycker medierna om Elon Musksrelation till sitt X : En studie om medias rapportering efteruppmärksammade X-händelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Andreas Pettersson; Kevin Wahlstedt; [2023]
  Nyckelord :Elon Musk; Twitter; X; journalistik; gestaltning;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte Den här studien är relevant då den handlar om sådant som, via media, kan påverka konsumenters åsikter och därav också samhället på olika vis. Syftet med undersökningen är att studera och jämföra hur svensk nyhetsmedia har rapporterat om Elon Musk och Twitter/X. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors beskrivningar av hinder för smärtbehandling på akutmottagning : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andreas Niklasson; Axel Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Pain; Person-centered care; Work environment; Akutmottagning; Arbetsmiljö; Personcentrerad vård; Smärta; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Hur ser verkligheten ut för den nyexaminerade idrottsläraren? : En kvalitativ intervjustudie om nyexaminerade idrottslärares upplevelser av undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2022]
  Nyckelord :Frame factors; PE teachers; teaching; teaching styles; Ramfaktorer; idrottslärare; undervisning; undervisningsstilar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka nyexaminerade lärares upplevelser av undervisning i skolämnet idrott och hälsa. Detta undersöktes genom att intervjua dem om deras upplevelser när det kommer till yttre och inre faktorer som påverkar den didaktiska förmågan, hur respondenterna undervisar samt vilka undervisningsmetoder dem förhåller sig till i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. A monitoring system for reducing the risk of stillbirths : A mobile application called SenseTive

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Harju Schnee; Johan Lövgren; Simon Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A relevant concern for people going through a pregnancy is the risk of fetal mortality, also known as stillbirths. During this project, we developed a prototype of the mobile application for a system called SenseTive. LÄS MER

 5. 5. Covid-19-pandemin, publikbortfallet och dess möjliga påverkan på fotbollsallsvenskan? : En kvantitativ studie som undersöker skillnader avseende hemmamatcher spelade med kontra utan publik.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida publikbortfallet under covid-19-pandemin lett till några resultatförändringar och om det uppstått skillnader när det kommer till kategorier med koppling till spelarprestation och domslut på hemmaplan. - Har hemmaplansfördelar i form av vinstprocenten förändrats, vid jämförelser mellan lagen som utgör topp- och bottenskiktet i publikligan, när dessa gått från spel inför publik säsongen 2019 till spel utan publik säsongen 2020?- Har spelarprestation i form av antalet mål, straffmål, slagna straffar och bollinnehav förändrats, vid jämförelser mellan grupperna som utgör topp- och bottenskiktet i publikligan, när dessa gått från spel inför publik säsongen 2019 till spel utan publik säsongen 2020?- Har domsluten i form av antalet gula kort och frisparkar som delas ut förändrats, vid jämförelser mellan lagen som utgör topp- och bottenskiktet i publikligan, när dessa gått från spel inför publik säsongen 2019 till spel utan publik säsongen 2020?  Metoden som använts i föreliggande studie är en kvantitativ forskningsansats. LÄS MER