Sökning: "Andreas Rank"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Andreas Rank.

 1. 1. Critical Success Factors: A study of Swedish Restaurant Franchisors

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Johansson; Andreas Pedersen; [2018]
  Nyckelord :Franchising; Franchisee; Franchisor; Critical Success Factors; CSFs; Restaurant Chain; Fast-Food chain; life cycle; expansion; barriers;

  Sammanfattning : ABSTRACT Aim: From its inception to its expansion nationally and internationally, the management of a restaurant franchise concept uses various critical success factors to overcome the barriers that they encounter throughout their different growth phases. This study aims to find out what the CSFs are for Swedish restaurant franchisors of different sizes, what barriers they encounter and what their solutions to these problems are. LÄS MER

 2. 2. Kommunpolis - Ett steg närmare medborgaren? : Upplevda resurser, kunskap och stöd för en ny polisiär funktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Andreas Reiman; Daniel Hall; [2017]
  Nyckelord :Community Police; collaboration; prerequisites; Kommunpolis; samverkan; förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kommunpolisen uppfattade sina förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi undersökte samtidigt om kommunpolisernas upplevelser kunde bekräftas av lokalpolischefer samt kommunanställda med samverkans/säkerhetsansvar. LÄS MER

 3. 3. Testning the Adaptive Market Hypothesis on the OMXS30 Stock Index: 1986-2014 : Stock Return Predictability And Market Conditions

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Louise Svensson; Andreas Soteriou; [2017]
  Nyckelord :Adaptive market hypothesis; stock return predictability; market conditions; linear independence; non-­linear independence; market efficiency;

  Sammanfattning : We evaluate the validity of the Adaptive Market Hypothesis (AMH) in a Swedish context by testing for stock return predictability on the OMXS30 stock index between 1986 and 2014 using daily returns and monthly two year moving subsamples. To our knowledge, this is the first study to evaluate the AMH in a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelsrelaterade problem inom hemsjukvården : Sjuksköterskors relation till polyfarmaci - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Andreas Eklöf; [2015]
  Nyckelord :Polyfarmacy; home nursing; registered nurse; survey; quantitative method; Polyfarmaci; hemsjukvård; sjuksköterska; enkätstudie; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar och äldre personer använder allt fler läkemedel. Med stigande ålder sker kroppsliga förändringar vilket ökar risken för läkemedelsbiverkningar/-interaktioner. LÄS MER

 5. 5. Machobögen, Brukspatronen, Vapendragaren & Queerkvinnan : En kvalitativ analys av män och kvinnor i HBT-magasinet QX

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Maria Granquist; Andreas Helgoson; [2010]
  Nyckelord :homosexuality; heterosexuality; QX; HBT; LGBT; representation; stereotypes; gender; hegemonic masculinity; discourse analysis; journalism.;

  Sammanfattning : The aim of our study was to examine how homosexual and heterosexual men and women are represented in the Swedish magazine QX, a magazine for gay, bisexual and transgender people. We wanted to find out what kind of roles the persons in QX appears in, and inquire the relationships that exist between them. LÄS MER