Sökning: "Andreas Rittwage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Rittwage.

  1. 1. When real life is error : En kvalitativ studie om hur omgivningen påverkar utvecklingen av datorspelsberoende

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Andreas Rittwage; Daniel Pettersson; [2011]
    Nyckelord :computer game addiction; addiction; ecology systems theory; environment; surroundings; risk factors; datorspelsberoende; beroende; utvecklingsekologi; Bronfenbrenner; miljö; omgivning; riskfaktorer; MMORPG;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att studera de bakomliggande sociala faktorerna som kan bidra till utvecklingen av datorspelsberoende. Studien genomfördes kvalitativt genom att intervjua fem personer som själva ansett sig vara datorspelsberoende. LÄS MER