Sökning: "Andreas Roos"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Andreas Roos.

 1. 1. Psuedoslumptalsgeneratorer : Periodlängden den korta förbrytaren.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Eric Sohls; Andreas Roos; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I rapporten undersöks och testas psuedoslumptalsgeneratorer för att undersöka deras egenskaper, en av dem var periodlängd. För att göra detta valde vi ut fyra kända psuedoslumptalsgeneratorer och fyra olika testsviter som av olika anledning var av intresse, samt att vi själva utvecklade en pseudoslumptalsgenerator som vi utsatte för samma test. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens betydelse vid haverier till sjöss : En analys baserad på haverirapporter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Andreas Roos; Peter Stålmarck; [2018]
  Nyckelord :Communication shortage; communication techniques; mental models; grounding; collision; accident report; safety; VTS; pilot; captain; Kommunikationsbrist; kommunikationstekniker; mentala modeller; grundstötning; kollision; haverirapport; säkerhet; VTS; lots; befälhavare;

  Sammanfattning : Antalet haverier som är orsakade av den mänskliga faktorn minskar inte. En del av den mänskliga faktorn ligger i kommunikation mellan olika parter inom sjöfarten, både sjö- och landbaserade. LÄS MER

 3. 3. Introducera mera : En intervjustudie kring medarbetares upplevelse av en introduktionsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Roos; Magdalena Norén; [2017]
  Nyckelord :Sökord: HRM; Newcomer; Onboarding; Pedagogy; Socialization; HRM; Introduktion; Onboarding; Organisatorisk socialisering; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka medarbetares upplevelse av en introduktionsprocess hos en given organisation. Studien utfördes vid ett logistikföretag i södra Sverige med flertalet hundra anställda. Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och respondentantalet var sex. LÄS MER

 4. 4. Is ‘Renewable Energy’ a Myth? A Comparison between Muscle Work and Agrofuel Energy in Agricultural Production

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Andreas Roos; [2015]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This study emerges from the rising concern that the now widespread faith in renewable energy systems—as a way to deal with the ecological crisis—may be unfounded. Drawing on inspiration from the global peasant movement Via Campesina and their hypothesis that small-scale agriculture is a strategy for “cooling down the Earth”, this study seeks to discuss the reasons for the widespread belief in renewable energy systems based on how they differ from animate energy systems that have proven successful in the past. LÄS MER

 5. 5. Single photon double valence ionization of methyl monohalides

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Molekyl- och kondenserade materiens fysik

  Författare :Andreas Roos; [2014]
  Nyckelord :Double photoionization; methyl halide; time-of-flight magnetic bottle spectrometer; coincidence measurement;

  Sammanfattning : This thesis is based on experimental results from measurements on methyl halides at a photon energy corresponding to the He IIβ emission line. Double ionization processes involving the valence electrons of the molecules CH3F, CH3Cl and CH3I are studied by means of a magnetic bottle TOF-PEPECO spectrometer. LÄS MER