Sökning: "Andreas Sandgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andreas Sandgren.

 1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :August Sandgren; Stina Dufva; Johanna Fransson; Andreas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Ishockeyrink; Ishall; Brandteknisk riskvärdering; Personsäkerhet; Riskanalys; Utrymningstid; Tillgänglig tid; Brandscenario; Pathfinder; Argos; Fire Dynamics Simulator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att göra en brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall och utvärdera det befintliga brandskyddet med avseende på personsäkerhet. Arbetet ingår i kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054) som ges av Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 2. 2. I huvudet på en städare : En kvalitativ studie om städare och motivation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Sandgren; Andreas Krantz; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår uppsats behandlar fenomenet motivation med syftet att undersöka hur individer med självständiga arbetsuppgifter i tekniskt enkla miljöer motiverar sig. Vi fokuserar på städare som ett representativt lågstatusyrke och vår frågeställning är: Hur motiverar sig städare? Studien är kvalitativ och bygger till stor del på egen datagenerering. LÄS MER

 3. 3. Kritiska faktorer vid införande av IS/IT-system En fallstudie av införandet av affärssystemet Navision

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Björn Sandgren; Andreas Johansson; [2003]
  Nyckelord :ERP-system; IS IT-system; Kritiska faktorer; Affärssystem; Informatics;

  Sammanfattning : De svårigheter som finns med att systematisera informationshanteringen i en större affärsverksamhet med hjälp av informationssystem (IS) och informationsteknologi (IT) är väl kända och dokumenterade. Ändå inträffar det alltför ofta att IS/IT-projekt försenas och överskrider budgeterade kostnader. LÄS MER