Sökning: "Andreas Sandström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Andreas Sandström.

 1. 1. Feedback för lärande : En studie om hur coacher i crossfit ger feedback på gruppass

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Nicklas Eriksson; Andreas Sandström; [2017]
  Nyckelord :coaching; kommunikation; lärande; motorisk inlärning; coaching; communication; learning; motor skill learning;

  Sammanfattning : Feedback is a powerful tool for coaches and instructors in the learning process as well as an important tool regarding motor skill development. The aim of the study was to investigate how feedback is used in a crossfit environment, focusing on what types of feedback are used and what the coaches’ approach to feedback is. LÄS MER

 2. 2. "Ingen tar riktigt ansvar för att jag ska få leva". En rättsociologisk studie om hur vardagen påverkas av att leva med skyddad identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Camilla Sandström; Andreas Lundquist; [2013]
  Nyckelord :kvarskrivning; skyddad identitet; sekretessmarkering; hotad; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to enlighten people living with protection of personal data. How everyday life is affected for a person with protection of personal data is answered by a qualitative interview. We have also examine the protection society can offer people who are facing a definite threat. LÄS MER

 3. 3. Mergers inside a corporation's structure -A case study of the motives behind merging subsidiaries and the effects it brings

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Hultman; Johan Sandström; [2011-06-10]
  Nyckelord :Mergers; Subsidiaries; Synergies; Motives; Organizational change; Corporate culture.;

  Sammanfattning : Background and Problem: Mergers and acquisitions (M&A) are something that can be read about almost every day and are common in today’s business world. Since the 1980’s, there has been an upward trend for M&As worldwide and companies have been using M&As to gain advantages. LÄS MER

 4. 4. Tennis i sus och grus- En studie om faktorer som påverkar företags val av Catella Swedsih Open som sponsringsobjekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Kristoffer Thuresson; Ida Nord Larsson; Andreas Sandström; [2008]
  Nyckelord :event sponsring; image; konkurrensfördelar; Economic planning; Ekonomisk planering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Catella Swedish Open grundades 1948 och firar i år 60 års jubileum. Sedan slutet av 1990-talet har en ökning av sponsorer och sponsorintäkter växt i takt med den massmediala uppmärksamheten. LÄS MER