Sökning: "Andreas Sköld"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Andreas Sköld.

 1. 1. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 2. 2. Barkpressning : Underlag till körstrategi på Kvarnsvedens Pappersbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Andreas Eriksson; Jonas Sköld; [2020]
  Nyckelord :Bark; bark press; dry content; moisture content; biofuel; dewatering; Bark; barkpress; torrhalt; fukthalt; biobränsle; avvattning;

  Sammanfattning : På Kvarnsvedens Pappersbruk används gran som vedråvara för mekanisk massatillverkning. Bark är en biprodukt och används som bränsle vid ångproduktion. Innan barken eldas behöver den avvattnas för att öka det effektiva värmevärdet. Detta sker i roterande barkpressar från Saalasti. LÄS MER

 3. 3. Kom ihåg att nyttja friskvårdsbidraget : En enkätstudie om friskvårdsbidraget och dess påverkan på hälsan

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Sköld; Andreas Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka vilka eventuella effekter ett friskvårdsbidrag har på anställdas upplevda nivå av fysisk aktivitet och välmående. För att kunna undersöka detta togs fem frågeställningar fram: 1. LÄS MER

 4. 4. Sociala mediers påverkan på fotbollssupportrar : En kvantitativ studie om supportrars attityd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Oscar Kling; Andreas Sköld; [2016]
  Nyckelord :Social media; attitude effects; Supporters;

  Sammanfattning : Purpose/method: The purpose of this research is to investigate how and if football supporters’ and non-supporters’ attitude towards football clubs is affected when they read about football related events on social media. To research this phenomenon a quantitative method constituting a survey was used to find parallels and to find patterns of the impact on different persons and what situations have the greatest impact on people. LÄS MER

 5. 5. Systemlösningar för plus- eller passivhus : En studie med syftet att lösa energibehovet för ett specifikt hus.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Andreas Sköld; Mikael Nordh Johansson; [2014]
  Nyckelord :Plushus; passivhus; solceller; solfångare; värmesystem; vattenmantlad kamin; värmepump;

  Sammanfattning : The purpose of the house which is the basis of this report is to be able present itself on the market as a relatively cheap and at the same time a climate friendly choice. The house is supposed to be able to be built anywhere in Sweden and the rest of Scandinavia in a short period of time. LÄS MER