Sökning: "Andreas Stender Møldrup"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Stender Møldrup.

 1. 1. Strukturer i et mediaarkiv : analyse av hvordan NRK beskriver sine nyhetsinnslag, og hvordan det kan tenkes påvirke framtidens forståelse av vår samtid.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Andreas Stender Møldrup; [2014]
  Nyckelord :Media theory; Postmodernistic archive science; Media archive; Archive science; ALM; Postmodernistisk arkivteori; Mediaarkiv; Mediateori; NRK; Arkivvitenskap; ABM; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Our understanding of the society and the world around us is partly communicated to us through the newsmedia. The language used, both written, oral and images, affects the way that we talk about, understand and act upon certain events. LÄS MER

 2. 2. Innvandring som trussel. En kritisk diskursanalyse av bildretorikken i BNP’s innvandringsdiskurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andreas Stender Møldrup; [2010]
  Nyckelord :BNP; Conservatives; immigration; political advertisement; threat; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Inom den europeiska politiken har det på senare år växt fram fler främlingsfientliga element. Många av dessa lägger tyngd på islam och muslimska kulturer som ett hot mot den europeiska välfärden och nationell identitet. LÄS MER