Sökning: "Andreas Svensson Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Andreas Svensson Svensson.

 1. 1. 6DOF Object Recognition and Positioning for Robotics Using Next Best View Heuristics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Svensson; Alexander Ganslandt; [2018]
  Nyckelord :Robotics; point clouds; object identification; pose estimation; localization; point cloud merging; hint system; next best view; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The accuracy and portability of depth cameras have increased by a lot in recent years, which allows for advanced 3D scanning of the environment for robotic applications. In this thesis we have developed a system that uses a depth camera mounted on a robot arm to identify and localize arbitrary objects, and give hints on how to move the camera to get better localization results. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att hänvisas till annan vårdnivå än sjukhuset vid akut sjukdom - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Andreas Svensson; Christoffer Hovdeby; [2018]
  Nyckelord :Ambulans; Annan vårdnivå; Bemötande; Erfarenheter; Intervjuer; Kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att sova på sjukhus : Patientupplevda sömnfaktorer på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Henrik Svensson; Andreas Svärd; [2018]
  Nyckelord :sömn; patientupplevelser; sömnstörningar; sjukhus; vårdmiljö; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sömn är ett grundläggande behov som behöver tillgodoses för att hälsa ska kunna uppnås. Sömnbrist kan leda till ett flertal sjukdomar, en försämrad läkningsprocess samt ett nedsatt immunförsvar. Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att skapa goda förutsättningar för sömn. LÄS MER

 4. 4. 6DOF Object Recognition and Positioning for Robotics Using Next Best View Heuristics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Svensson; Alexander Ganslandt; [2018]
  Nyckelord :Robotics; point clouds; object identification; pose estimation; localization; point cloud merging; hint system; next best view; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The accuracy and portability of depth cameras have increased by a lot in recent years, which allows for advanced 3D scanning of the environment for robotic applications. In this thesis we have developed a system that uses a depth camera mounted on a robot arm to identify and localize arbitrary objects, and give hints on how to move the camera to get better localization results. LÄS MER

 5. 5. Energibesparingar i tegelbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andreas Svensson; [2018]
  Nyckelord :Energiteknik; IDA ICE; IDA ICE 4.8; Energibesparingar; Övikshem; Examensarbete; Umeå Universitet;

  Sammanfattning : Detta arbete innefattar ett bostadsområde bestående av fem tegelbyggnader på Vallhallavägen 38 i Örnsköldsvik. Arbetet utfördes eftersom det fanns ett intresse av att se vilka olika typer av energibesparingar det fanns möjlighet att göra på byggnaderna och hur mycket energi som kunde sparas genom att utföra dem. LÄS MER