Sökning: "Andreas Törnblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Törnblom.

 1. 1. The Motives behind Internationalization for Swedish Small and Medium Enterprises Within the Cleantech Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joanna Haraldsson; Andreas Törnblom; [2021-11-01]
  Nyckelord :cleantech; internationalization; small-medium enterprises SMEs ; motives; difficulties; the environmental movement;

  Sammanfattning : For the last decades, environmental threats have been more present than ever before. This has resulted in a worldwide discussion on how environmental degradation can be prevented. Some science believes cleantech is a possible solution to reverse the negative emission trend, combined with political legislation. LÄS MER

 2. 2. Flervåningshus av trähusmoduler : Kostnadspåverkan på trähusmoduler till följd av ökade krav per våning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Holgersson; Thomas Törnblom; [2019]
  Nyckelord :flervåningshus av trähusmoduler; trähusmoduler; krav på trähus; kostnadspåverkan på trähusmoduler;

  Sammanfattning : For more than a decade the construction of multi-storey wooden houses with more than two storeys was banned in Sweden. In 1994, regulations became function-based and multi-storey wooden houses was allowed once again. Due to the long ban, there is a lack of knowledge regarding multi-storey wooden houses. LÄS MER