Sökning: "Andreas Tell"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Andreas Tell.

 1. 1. Värderelevansen av IFRS 15 –Intäkter från avtal med kunder –En eventstudie om den svenska aktiemarknadens reaktion på den nya intäktstandarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Andreas Strömqvist; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates how the Swedish stock market reacts to adjustments in accounting forrevenues following the new revenue standard, IFRS 15. Due to prior financial scandalsregarding revenues, criticism and discussions of the earlier revenue standard, as well ascompanies changing their way of doing business, a need for a new regulation was developed. LÄS MER

 2. 2. Hur det prekliniska arbetet i endodonti förbereder tandläkarstudenter på Malmö universitet för patientbehandling – en kvalitativ studie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Caroline Gillsvik; Andréas Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Med kvalitativ metodik studera den utbildningssituation under det prekliniska arbetet i endodonti som studenterna upplevde förberedde dem tillräckligt väl för patientbehandling. Material: Fem studenter från termin sex på Tandvårdshögskolan i Malmö som via en enkätstudie angett att de upplevde sig tillräckligt väl förberedda inför patientbehandling efter utförd preklinisk utbildning. LÄS MER

 3. 3. "Mine lands blodh till tienst". En undersökning av Andreas Servius' bönbok "Någre Christilige och Catholische böner" av år 1593, med särskild hänsyn till dess förlagor, innehåll och funktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Fredrik Norberg; [2018]
  Nyckelord :prayer books; Catholic spirituality; Jesuit spirituality; Jesuits; spiritual perfection; the Reformation in Sweden; the Catholic Reformation.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to present and analyse the Swedish sixteenth-century Catholic priest Andreas Servius’ prayer book Någre Christilige och Catholische böner printed in the Silesian city of Neisse year 1593. The general questions of the study are: which where the main sources of the prayers found in this prayer book? What characteristics typical for the period’s piety can be found in it? And above all: what does this tell us about the purpose and the function of the prayer book, in the ordinary life of its users as well as in the greater historical context in which it was written? The author Andreas Servius states in his preface that the prayers of the book have been “collected” and “swedicised” (i. LÄS MER

 4. 4. Structural Investigations of HiPIMS-deposited Diamond-Like Carbon Thin Films using Raman Spectroscopy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Andreas Eriksen Tell; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diamond-like carbon (DLC) is a versatile material which exhibits excellentmechanical, electrical and optical properties making it suitable for applications rangingfrom biomedical implants to engine components. The properties of DLC thin films aredetermined by the bonding configuration (sp3/sp2 fraction) of its carbon atoms. LÄS MER

 5. 5. ”Strategies when facing a silver tsunami” -an explorative case study on the process of organizing a Village, in the Village-movement.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Petersson; [2016-10-18]
  Nyckelord :The Village; Elder care; Volunteering; Theory of organizing;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the organization of two Villages in the Village-to-Village network. The network consists of elder care organizations with the core principle of using older adults and volunteers to construct their organizations. A case study was made on two Villages in the USA. LÄS MER