Sökning: "Andreas Thunman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Thunman.

  1. 1. En studie av socialt kapital bland svenska gymnasieelever

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Gustav Molin; Andreas Thunman; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER