Sökning: "Andreas Wegemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Wegemo.

  1. 1. "Kom nu! Nu kör jag utan dig." : En kvalitativ observationsstudie om barns språkliga verktyg i socialt samspel och lek.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Malin Linnman; Andreas Wegemo; [2017]
    Nyckelord :lekkultur; språkliga verktyg; observation; samspel;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om barns språkliga verktyg i socialt samspel och lek. Metoden som används är icke-deltagande observationer. LÄS MER