Sökning: "Andreas Westin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Andreas Westin.

 1. 1. Hur personer med HIV upplever stigmatisering från vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andreas Westin; Lotta Hansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans känslor inför ett potentiellt terrorattentat

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jacob Edberg; Andreas Westin; [2018]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Terrorattentat; Samverkan; Utbildning;

  Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskan är ofta den första patienten möter inom akutsjukvården, och varje enskilt uppdrag är unikt gällande både person och situation. På grund av det oförutsägbara i varje patientmöte prioriteras den egna säkerheten, vilken säkerställs innan vårdandet kan börja. LÄS MER

 3. 3. Open Source i svenska folkbibliotek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Westin; [2006]
  Nyckelord :Open Source; öppen källkod; folkbibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att sammanställa vad Open Source är och försöka kartlägga hur användningen av Open Source-program ser ut på de svenska folkbiblioteken.Jag tittar även på vilka Open Source-program som kan vara aktuella för ett bibliotek att titta närmare på. LÄS MER

 4. 4. SSAB - stålman eller järnankare? : En företagsanalys och aktievärdering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Westin; Jenny Ann Sundbro; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en tid där nästan hela svenska folket är aktieägare har företagsvärdering och därtill relaterad information fått en allt större uppmärksamhet i media. Ett av dessa företag som debatterats och analyserats på senare tid – med helt olika rekommendationer som följd – är Svenskt Stål AB, SSAB, företaget som blev föremålet också för vår värdering. LÄS MER