Sökning: "Andreas Wikström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Andreas Wikström.

 1. 1. Att undervisa i religionskunskap : Påverkar elevernas bakgrund undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Wikström; [2021]
  Nyckelord :Religionsundervisning; utländsk bakgrund; mångkulturell; religiös; icke-religiös.;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka huruvida det är skillnader i undervisningen i religionskunskap för årskurserna 4-6 beroende av om elevgruppen har en hög eller låg andel elever med utländsk bakgrund. Studien utgick från intervjuer av sex lärare med varierad erfarenhet av elever med utländsk bakgrund och utgick från en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Harry Potter och värdegrunden : Hur Harry Potter kan användas i värdegrundsarbetet för skolans år 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Wikström; [2021]
  Nyckelord :Harry Potter; värdegrund; läroplan; skönlitteratur; didaktiskt verktyg;

  Sammanfattning : Harry Potter och värdegrunden - Hur Harry Potter kan användas i arbetet om värdegrunden för skolans år 4-6, syftade till att undersöka vilken värdegrund som går att utläsa i Harry Potter och de vises sten. Undersökningen utgick från de tre kategorierna människans frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. Muslimska främlingar : En enkätstudie av gymnasieelevers uppfattningar av islam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Wikström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT   This Bachelor essay is about students on upper-secondary school perceptions of Islam by the media and the education in schools. The purpose of this Bachelor thesis is to therefore to examine students on upper-secondary school perceptios of Islam and if the education in school and the media report influences their private opinions and attitudes. LÄS MER

 4. 4. House price developments in Sweden : The role of fundamentals

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Andreas Wikström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : House prices in Sweden have been increasing at an unprecedented pace since the mid-1990s. In this study, I examine the main causes behind this increase. Specifically, if the increase in house prices can be explained by movements in so-called fundamental factors. LÄS MER

 5. 5. Traffic generation in residential areas in Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Andreas Löfdahl; Andreas Wikström; [2016]
  Nyckelord :Trafikalstring; Trafik; Norrköping; Verktyg;

  Sammanfattning : Sweco Society AB använder idag två verktyg för uppskattning av framtida trafikflöden för nyexploaterade områden, så kallat trafikalstring. Dessa verktyg är relativt osäkra och Sweco önskar därför att en undersökning av dessa verktyg utförs. LÄS MER