Sökning: "Andreas Wimmer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Wimmer.

 1. 1. Demokratisering i Irak - En fallstudie på religiös fragmentering och dess påverkan på demokratisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Saad Elhachimi; Nermin Sacic; [2018]
  Nyckelord :demokratisering; shiaaraber; sunniaraber; Andreas Wimmer; religiös fragmentering; religiös konflikt; avbathifiering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varför har Iraks demokratisering misslyckats? Mellan åren 2003 och 2016 har vi ämnat undersöka dynamiken mellan shiaaraber och sunniaraber. Andreas Wimmer satte upp ett antal kriterier för en lyckad demokrati. Den religiösa fragmenteringen är vår förklaring. LÄS MER

 2. 2. Resisting Assimilation: Ethnic Boundary Maintenance Among Jews in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :David Grobgeld; [2017]
  Nyckelord :Ethnic boundaries; Ethnic identity; Jews; Swedish Jews; Andreas Wimmer; Antisemitism; Holocaust;

  Sammanfattning : This paper applies the ethnic boundary making theory developed by Andreas Wimmer to understand the maintenance of Jewish ethnic identification in Sweden, as expressed in thirteen interviews with Swedish Jews. Wimmer’s theory holds that ethnic conflict and persecution routinizes and entrenches perceptions of ethnic difference; I argue that the antisemitic persecutions of the 20th century has entrenched the perception of the ethnic distinctiveness of Jews among Jews themselves. LÄS MER