Sökning: "Andreas berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Andreas berglund.

 1. 1. Utvärdering av BeiDou vid statisk deformationsövervakning : En fallstudie på Gävle flygplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Andreas Berglund; Alexander Breisch; [2020]
  Nyckelord :GNSS; static measurements; BeiDou; deformation monitoring; GNSS; statisk mätning; BeiDou; deformationsövervakning;

  Sammanfattning : Global Navigation Satellite System (GNSS) is nowadays a well-established and popular choice for various survey missions. Earlier studies indicate that BeiDou in combination with Global Positioning System (GPS), Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) and Galileo contributes to a lower uncertainty in 3D. LÄS MER

 2. 2. Att (kris)hantera en pandemi : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av krishanteringsarbete i realtid vid en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Andreas Berglund; Oskar Gardeström; [2020]
  Nyckelord :krishantering; krisberedskap; ledarskap i kris; kriskommunikation; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Den rådande coronakrisen har skapat oerhörda konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. Ett medialt fokus i frågan har setts belysa främst privata organisationer och något utelämnat den organisatoriska påverkan krisen fått inom statliga myndigheter. LÄS MER

 3. 3. Den preoperativa riskbedömningen ur anestesisjuksköterskans perspektiv: En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Andreas Berglund; Kristian Hermander; [2019-06-20]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; risk; riskbedömning; riktlinjer; fortbildning; optimering; patientsäkerhet; erfarenhet; advocacy; kvantitativ; enkät;

  Sammanfattning : Background: During a preoperative assessment information about the patients health, physicalstatus and current diseases are gathered to enable an evaluation of the patients risk factors beforeanesthesia is administrated. The goal of this evaluation is to minimize the risk of perioperativecomplications by individualizing the anesthesia method and/or perform a preoperativeoptimization of the patient. LÄS MER

 4. 4. Production Development : Layout Project at Lundqvist Trävaru AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Berglund; [2019]
  Nyckelord :Production Development; Prefabricated Building Kits; Layout Development; LEAN; Material Handling; Production Flow; Produktionsutveckling; Prefabricerade Byggsatser; Layoututveckling; LEAN; Materialhantering; Produktionsflöde;

  Sammanfattning : The purpose of the master thesis has been to examine the production system at the company Lundqvist Trävaru AB and use the gathered information to create a layout suggestion together with a couple of improvement ideas. The thesis is the final part of the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology (LTU). LÄS MER

 5. 5. Processutveckling i ett tjänsteföretag med unik kvalitétsgaranti : Fallstudie vid Radonkonsult AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Kent Berglund; Andreas Roots; [2018]
  Nyckelord :Process; processkarta; processförbättring; flödesschema; kvalite; kvalité; kvalitet; ständiga förbättringar; förbättringar; utveckling; verksamhetsutveckling; verksamhet; kvalitetsgaranti; minska slöseri;

  Sammanfattning : I denna fallstudie kommer ett tjänsteföretags huvudprocess att undersökas. Processtyrning är identifierat som en viktig faktor för många organisationer och det finns flertal företag som har brister inom processerna. LÄS MER