Sökning: "Andreas jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Andreas jansson.

 1. 1. Hur pratar du med din klient? : En studie om interaktionsval mellan revisorn och klienten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Hanna Landén; [2021]
  Nyckelord :Interaction technique; Auditing; Relationship; Client; Communication; Auditing process; Pandemic; Interaktionsteknik; Revision; Relation; Klient; Kommunikation; Revisionsprocess; Pandemi;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Emil Johansson och Hanna Landén Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Examinator: Andreas Jansson Titel: Hur pratar du med din klient? - En studie om hur revisorn interagerar med sin klient Bakgrund: Coronapandemins inträde i samhället har inneburit att människor förväntas dra ner på sina fysiska kontakter med andra människor. Eftersom revisionsbranschen å ena sidan kommit långt i digitaliseringen är det möjligt att den inte påverkas i större utsträckning, men å andra sidan är fysiska kontakter viktiga för att upprätthålla en god relation med klienten. LÄS MER

 2. 2. "It's a bit naïve to believe that being a doctor is a medical profession" Exploring medical doctors' responses to competing institutional logics

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Pontus Jansson; Andreas Qvick; [2021]
  Nyckelord :NPM; Institutional logics; Healthcare; Institutional complexity;

  Sammanfattning : In this thesis, clinical doctor's experiences and responses to competing logics are studied. This is done in order to build an understanding of the implications NPM has from a bottom-up perspective. Eleven doctors participate in this qualitative study. LÄS MER

 3. 3. Variation i revision : En kvantitativ studie om revisorers variation i väsentlighetsbedömningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Edvin Lingmerth; Gustav Rex; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Edvin Lingmerth och Gustav Rex Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Medbedömare: Elias Bengtsson Examinator: Andreas Jansson Titel: Variation i revison, en kvantitativ studie om revisorers variation iväsentlighetsbedömningen Bakgrund: En grundpelare i dagens revisioner är för revisorn att professionellt bedömaväsentlighet. Väsentlighet är däremot ett komplext begrepp som innefattar flera svårigheter,vilket utgör en problematik av att enskilda revisorer varierar. LÄS MER

 4. 4. Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Castor; André Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :AML; Anti-money laundering; money laundering; banking regulation; compliance; KYC; know your customer; risk assessment; risk-based approach; legal reporting; resource allocation; AML; anti-money laundering; penningtvätt; bankreglering; compliance; KYC; kundkännedom; riskbedömning; riskbaserat förhållningssätt; rapportering; resursallokering; bankstyrning; finansinspektionen; Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

  Sammanfattning : Författare: Robin Castor och André Rosenqvist  Handledare: Elias Bengtsson  Examinator: Andreas Jansson  Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.  Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering  Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. LÄS MER

 5. 5. Förslaget, reaktionen, konflikten : En diskursanalytisk undersökning av Demokratins skattkammare och reaktionerna i två branschtidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sigge Jansson; Andreas Bruss Smedlund; [2021]
  Nyckelord :Library; public library; democracy; discourse theory; discourse analysis; national strategy for libraries; legislation; library journals; Diskursteori; diskursanalys; nationell biblioteksstrategi; Demokratins skattkammare; demokrati; bibliotekslagstiftning; bibliotek; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine discourses that surround the role of libraries as democratic institutions. This is done by studying the proposal for a National Strategy for Libraries, The Treasure Trove of Democracy. and the reactions to that document in two library journals. LÄS MER