Sökning: "Andreas ryberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas ryberg.

 1. 1. Påverkar informationen aktiekursen? -En studie om finansiella rapporter, pressmeddelanden, rubriker samt analytikertips

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Persson; Andreas Ryberg; [2010-06-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ekonomiska rapporteringen och vilken påverkan den har på aktiekursen är ett omdebatterat område. I den ekonomiska världen cirkulerar olika teorier och undersökningar med olika resultat och förklaringar till vad som egentligen påverkar. LÄS MER

 2. 2. Avgiftens betydelse för avkastningen i tillväxtmarknadsfonder - Svenska aktiefonder under en 10-årsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Jansmyr; Andreas Ryberg; [2008]
  Nyckelord :fondavgift; avkastning; totalkostnadsandel; tillväxtmarknadsfonder;

  Sammanfattning : De senaste årens debatt om avgiftens inverkan på fondernas avkastningar har skapat endiskussion om vilken hänsyn som skall tas till avgiften vid investeringsbeslut.Uppsatsen syftar till att klargöra eventuella samband mellan avgiften och avkastningen iundersökta tillväxtmarknadsfonder under perioden 1998-2007. LÄS MER