Sökning: "Andreia Zacarias"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreia Zacarias.

 1. 1. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Målstyrning. En fallstudie på Migrationsverket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Subtil Zacarias; [2012-09-21]
  Nyckelord :Management; Målstyrning; Migrationsverket; Ekonomistyrning och styrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER