Sökning: "Andres Bergman Inostroza"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andres Bergman Inostroza.

  1. 1. Herrhagskolan och Karlstads skolmåltidsreform : En studie om organiseringen för införandet av tillagade skolmåltider i Karlstads folkskolor mellan år 1949 och 1954

    L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Andres Bergman Inostroza; [2020]
    Nyckelord :Skolmåltid; herrhagskolan;

    Sammanfattning : .... LÄS MER