Sökning: "Andres Christensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andres Christensen.

  1. 1. Skevdelning vid äktenskapets upplösning - Behöver reglerna ändras? - En komparativ studie av skevdelningsreglerna i Sverige, Norge och Danmark

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Olle Björklund; [2014]
    Nyckelord :äktenskapsbalken 12:2; äktenskapsbalken 12:1; skevdelning; normativa mönster; familjerätt; likadelningsprincipen; jämkning vid bodelning; normativa grundmönster; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna framställning syftar till att analysera de möjligheter till jämkning av bodelningsresultat som återfinns i den norska danska och svenska rättsordningen. Utgångspunkten i arbetet är Anna Christensens teori om de normativa grundmönstren. LÄS MER