Sökning: "Andrew Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Andrew Andersson.

 1. 1. Lagom kontroversiellt eller kränkande? : En kvantitativ studie om kontroversiell reklam och konsumenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andrew Andersson; Kristoffer Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Controversial advertising; Offensive advertising; Brand attitude; Word of mouth; Electronic word of mouth; Kontroversiell reklam; Kränkande reklam; Varumärkesattityd; Word of mouth; Elektronisk word of mouth;

  Sammanfattning : Detta arbete inspirerades av att ha observerat reklamkampanjer som fått väldigt stor spridning till följd av att de uppmärksammats pga. att konsumenter har ogillat eller gillat budskapet i kampanjen vilket gett upphov till diskussioner muntligen eller online. LÄS MER

 2. 2. Bibliotekarie : vad är du, vad kan du, vad vill du? - en kvalitativ studie om bibliotekariestudenters och utbildningsrepresentanters syn på yrkesidentitet, kompetens och karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Linda Andersson; Johanna Dahlén; [2011]
  Nyckelord :kompetens; profession; bibliotekariestudenter; yrkesidentitet; karriär; ledare; utbildning; bibliotekschef;

  Sammanfattning : The aim for this bachelor thesis was to form a deeper understanding of librarians‟ occupation and professional identity and therefore we have examined library students‟ and educators‟ view on professional identity, competence and career possibilities. Our take on this was that there seems to be little interest in managerial positions and we asked ourselves why this is and if we could see a change in interest in the librarians to become. LÄS MER

 3. 3. Hizbollah och civilsamhället - En fallstudie om civilsamhällets demokratiserande effekter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Borgström; Sigrid Andersson; [2007]
  Nyckelord :Civilsamhälle; Hizbollah; Demokratisering; Socialt kapital; Libanon; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie prövar och utvecklar två dominerande teorier om civilsamhällets roll för demokratiutveckling genom att belysa det avvikande fallet Hizbollah i Libanon. Teorierna representeras dels av Robert Putnams teori om civilsamhället som en arena där socialt kapital och tillit skapas mellan medborgare, och dels av Jean Cohen och Andrew Aratos teori som ser civilsamhället som en inflytandekanal mellan medborgare och staten respektive det ekonomiska och politiska samhället. LÄS MER

 4. 4. Det är dit man går om man ska söka information. Skolbibliotekets roll i gymnasieelevers informationssökning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Lisa Andersson; Anna Lövgren; [2006]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how high school students use their school library for their information-seeking. The theoretical framework is based on Louise Limbergs three categories of students views on information-seeking and Andrew Large and Jamshid Beheshtis three categories of students choice of information systems. LÄS MER

 5. 5. Klassisk är en bok som folk berömmer men ingen läser : En undersökning om hur lärare väljer skönlitteratur åt elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Andrew Johansson; Peter Andersson; [2006]
  Nyckelord :kanon; populärkultur; skräplitteratur; de senare åren; svenska; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning om hur högstadielärare gör skönlitterära val åt sina elever i ämnet svenska. Vår undersökning begränsar sig till verksamma lärare och vi vill se hur lärarnas val påverkas av begrepp som kanon, populärkultur och skräplitteratur. LÄS MER