Sökning: "Andrew Benjamin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andrew Benjamin.

 1. 1. PARASITIC OPERATIONS:  TO INHABIT A CADAVER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Benjamin Tolis; [2020]
  Nyckelord :Skeleton; Cadaver; Parasite; Parasitic; Architecture; Lebbeus Woods; Andrew Benjamin; Michael Serres; Graffiti; Street Art; Athens; Greece; Parasitic Method; Parasitisk Metod; Arkitektonisk Parasit;

  Sammanfattning : My project takes place in Athens, address Lagoumitzi 15. The plan is to undertake and give life to the huge skeleton-like unfinished structure there. I transform the "skeleton" to a center for urban art, street art. My ambition is for the buidling to become the epicentre for street art in Athens. LÄS MER

 2. 2. Relationell Ontologi som designprocess

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Link Hirvelä; Juri Vinterfall; [2018]
  Nyckelord :Relational Ontology; Rhizome; Singularity; Relations; Plurality; Imaging.; Relationell Ontologi; Rhizomen; Singularitet; Pluralitet; Relationer; Avbildning.;

  Sammanfattning : Vad vi framför är ett alternativ till idealismen och vi bemöter det ideella med relationell ontologi. Vi jämför Peter van Inwagen (2011), Bryan E. Bannon (2011), Achille Varzi (2016), Gil C. Santos (2015) och Robin Durie (2002) för att skapa en förståelse för vad relationell ontologi innebär. LÄS MER

 3. 3. En studie av två fotorealistiska målningar ‐ en semiotisk reflektion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Michaela Långdahl; [2013-10-11]
  Nyckelord :photorealism; Karin Broos; Markus Åkesson; iconicity; indexicality;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to examine, in what way the paintings by Karin Broos and Markus Åkesson are images of autentic situations and furthermore in what way the mediespecific essence is performed photografically. Questions occuring: 1) How are the creations of reality shaped in the two chosen photorealistical paintings? 2) In what way can you distinguish the iconicity and indexicality in the paintings Den vita klänningen and The Passage? 3) How does the photografic presence occur in the paintings and futhermore how can you distinguish the mentioned parts above according to the paintings? The theoretical standpoint is based upon Charles Sanders Peirces ideas concerning iconicity and indexicality. LÄS MER