Sökning: "Andrew Golrang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrew Golrang.

  1. 1. Utvärdering av produktionsplaneringssystem på Scania Utvärdering av produktionsplaneringssystem på Scania

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Johan Falk; Andrew Golrang; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Det här arbetet sammanfattar resultatet av ett examensarbete med syfte att utvärdera produktionsplaneringssystemet som används på vissa av linerna vid Scania CV AB:s motorbearbetningsavdelning, även kallat DM, i Södertälje, och att bedöma systemets potential. DM består av ett gjuteri och flera bearbetningsverkstäder. LÄS MER