Sökning: "Andrew Man"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Andrew Man.

 1. 1. Narnia - Häxan och Lejonet – En adaptionsstudie från bok till film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Anna Rosander; [2020]
  Nyckelord :Karaktärer; miljö; tema; adaption; komparativ metod; Narnia Häxan och Lejonet; fantasy; narrativ analys; filmatisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar C.S. Lewis bok Narnia - Häxan och Lejonet (1950), översatt av Birgitta Hammar (1959 publicerad av bokförlaget Bonnier Carlsen (2016) och Andrew Adamssons film med samma namn (2005). LÄS MER

 2. 2. Dolph Lundgren: En auteur inom action?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Johan Christensen; [2020]
  Nyckelord :technical competence; personal style; interior meaning; action; auteur; Dolph Lundgren; Andrew Sarris;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Dolph Lundgrens karriär som skådespelare, från mitten av 80-talet fram till nuet. Sett till antalet filmer som han har medverkat i eller regisserat och även hur många som har sett hans filmer har han inte fått det erkännande som han förtjänar. LÄS MER

 3. 3. Game Feel Aesthetics : Finding the Fun Factor

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Pontus Fredriksson; Malin Sandred; [2018]
  Nyckelord :game feel; immersiom; visual aethetics; qualitative research; game feel; immersion; visuell estetik; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Spel är något som ligger oss nära om hjärtat, och är en industri som fortsätter växa hejdlöst. Vi var nyfikna på hur man gör ett spel “roligt” att spela. LÄS MER

 4. 4. Förändrade yrkesroller i vården. En lösning på flera problem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Rydén; Thea Välipakka; [2017-06-22]
  Nyckelord :offentlig Förvaltning; uppgiftsväxling; professionalisering; avprofessionalisering; jurisdiktion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur en uppgiftsväxling, som uppstår genom att man inför en ny yrkesroll till ett redan befintligt system av yrkesroller, påverkar de enskilda yrkesrollerna i detta system. Teori: Studien utgår från Andrew Abbotts professionsteori “The System of Professions” - Att se till den enskilda yrkesrollen i ett system av flera yrkesroller, och hur de påverkar varandra genom inter- och intraprofessionella mekanismer. LÄS MER

 5. 5. Some Nonlinear Diophantine Equations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Alexander Koronen; [2017]
  Nyckelord :Diophantine Equations; Congruences; Euclidean Domains; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis deals with some special types of Diophantine equations. Two classic cases of Fermat's equation are shown to have no nontrivial integer solutions, using two different approaches. The rest of the thesis deals with some instances of y^2=x^3+k, commonly known as Mordell's equation. In most cases, no integer solutions exist. LÄS MER