Sökning: "Andrew Notman"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Andrew Notman.

 1. 1. PARENTETISK INFORMATION I FRANSKA OCH SVENSKA. Franska inskott och deras svenska översättningar i domar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2021-02-15]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Inskott; Europeiska unionens domstol; domar; Andrew Chesterman; översättningsstrategier; franska; svenska; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : I den här översättningsvetenskapliga uppsatsen undersöks hur totalt 111 franska parentetiska inskott översätts till svenska i domar från Europeiska unionens domstol. Fokus är på inskottens syntaktiska position i käll- och målspråk och på hur Andrew Chestermans (2016) översättningsstrategier (med vissa modifikationer av dessa) har använts för att översätta inskotten med avseende på deras syntaktiska position, deras grammatiska funktion och deras status som ord/fras, sats (eventuellt i både käll- och måltext), mening eller övrigt (eventuellt i måltexten). LÄS MER

 2. 2. "Syns du inte, finns du inte" : En kvalitativ studie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer upplever sin yrkesroll i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hospital social workers; interprofessional collaboration; teamwork; profession; jurisdiction; communication between professions.; Science General;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research was to investigate medical social workers experiences and thoughts on collaboration with other health care professionals and what obstacles and opportunities they see with the interprofessional collaboration. The empirical research is based on six interviews with curators in somatic healthcare. LÄS MER

 3. 3. Metametaprogramming for Java with Spoon

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andrew Bwogi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Metaprogramming is used to abstract away complicated code by o˙ering a more intuitive interface that automatically generates it. Spoon and ASM are two metaprogram libraries for Java that operate on programs at source code and bytecode level respectively. LÄS MER

 4. 4. The self-perception of the EU executive

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erwin von Baumgarten; [2020]
  Nyckelord :The European Commission; Technocratic; Politicized; Qualitive idea-analysis; Institutional self-perception.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to describe the self-perception of the European Commission in terms of ideas portrayed in text of Political Guidelines formulated by three different Presidencies. The thesis analyses the Political Guidelines as formulated by three different European Commission Presidents; José Manuel Barrosso, Jean-Claude Juncker and Ursula von der Leyen. LÄS MER

 5. 5. Är det verkligen ett fritt val? : En enkätstudie om elevers gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Charlotte Ekstedt; Naila Gardashova; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieval; Kapital; Habitus; Handlingshorisont; Status; Klass; Utbildning; Studievägledning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker faktorer som kan ha betydelse för högstadieelevers gymnasieval. Genom en kvantitativ undersökning med webbenkät söker studien besvara hur elevers kapital ser ut och huruvida elevers gymnasieval kan förstås utifrån dessa. Undersökning har genomförts på fem grundskolor i Sverige. LÄS MER