Sökning: "Android"

Visar resultat 1 - 5 av 881 uppsatser innehållade ordet Android.

 1. 1. Comparative Analysis & Study of Android/iOS MobileForensics Tools

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Amer Shakir; Muhammad Hammad; Muhammad Kamran; [2021]
  Nyckelord :Mobile forensics; recovery tools; Magnet AXIOM; MOBILedit; data extractions; comparison; forensic tools; digital forensics; mobile forensic tools;

  Sammanfattning : This report aims to draw a comparison between two commercial mobile forensics and recovery tools, Magnet AXIOM and MOBILedit. A thorough look at previously done studies was helpful to know what aspects of the data extractions must be compared and which areas are the most important ones to focus upon. LÄS MER

 2. 2. Mobile cross-platform gesture- guided visual pain tracking for endometriosis

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alfio Brancozzi; [2021]
  Nyckelord :mHealth; smartphone; endometriosis; pain; React Native; gesture; symptom tracking; mHealth; smartphone; endometrios; smärta; React Native; gest; symptomspårning;

  Sammanfattning : Rapid growth in mobile technologies since the 2000s is reflected in continued smartphone adoption and the expansion of mobile health (mHealth) smartphone applications for pain assessment. Yet there exists a lack of research-based pain assessment apps for endometriosis, a prevalent yet underrepresented disorder where pain management plays a vital role. LÄS MER

 3. 3. A critical evaluation on SRK STORE APP by using the Heuristic Principles of Usability

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Enheten för utbildningsutveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :SAI PANKAJ AKULA; [2021]
  Nyckelord :Evaluation; Heuristic principles; Usability; Mobile application;

  Sammanfattning : This thesis aim is to do a critical evaluation on SRK STORE APP (Shopping app for android) by applying the heuristic principles of usability, to obtain the usability issues or problems for the respective mobile application. Another vital element of this thesis is to attain the necessary suggestions for the respective mobile application by accomplishing the principles of the heuristic evaluation required for the mobile application. LÄS MER

 4. 4. RFID och streckkodsläsning med Androidtelefoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Aisha Kujovic Ugljanin; Aml Abbas; [2021]
  Nyckelord :RFID; NFC; barcode; Android; java; Library Service Management.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka huruvida RFID-tekniken och streckkodsläsning i Androidtelefoner gick att tillämpa i en biblioteksmiljö. Fem bibliotekarier intervjuades för att utreda vilka funktioner som hade varit av värde i det vardagliga arbetet. LÄS MER

 5. 5. Hybridapplikationer med Apache Cordova och Flutter : En jämförande studie ur ett prestandaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ara Malki; [2021]
  Nyckelord :Apache Cordova; Flutter; Android; Prestanda; JavaScript; Dart; Jämförelse Apache Cordova Flutter; CPU; RAM; Batteriförbrukning; Uppstartstid; Exekveringshastighet;

  Sammanfattning : Idag ser man ett ökat intresset för applikationsutveckling. Den hybrida applikationsutvecklingen är något företag inte kan se förbi längre då dess fördelar väger tungt. Fördelarna med hybrida applikationer är bland annat det faktum att de använder en kodbas för flera plattformar. LÄS MER