Sökning: "Andy Goldsworthy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andy Goldsworthy.

 1. 1. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 2. 2. Images of time : master essay

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Helga Sif Guðmundsdóttir; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reflections and thoughts about time and materialization is my main theme in this essay. I start with introducing my background as a musician and how I moved from there into art. My search in wanting to build a bridge between these two art forms and discussing the differences between thenature of music and art. LÄS MER