Sökning: "Andy Lust"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andy Lust.

 1. 1. En kvalitativ studie : pedagogers uppfattningar om TAKK i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Andy Lust; Matilda Roslund; [2019]
  Nyckelord :takk; tecken; stöd; pedagogers uppfattningar; förskola;

  Sammanfattning : Inledning I denna text kommer vi ta del av tecken som stöd (TAKK) vilket är ett komplement för de människor som är i behov av något slags alternativt kommunikationsstöd. Det grundas i begreppet språk och det innebär flera olika kommunikationsvägar exempelvis teckna, dansa, tala, skriva. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2018, s. LÄS MER

 2. 2. ” Jag tänkte, Herregud, nu måste jag bli nånting inom konst.”- En kvalitativ studie om faktorer som har betydelse för elevers val att gå det estetiska programmet med inriktning bild och formgivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Catja Malmberg; [2008]
  Nyckelord :gymnasieval; estetiska programmet; det postmoderna samhället; valmöjligheter; ungdomskultur; reflexivitet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med min uppsats är att visa på faktorer som bidrar till att elever väljer att gå det estetiska programmet med inriktning bild och formgivning på gymnasiet. Elevernas valsituation har jag valt att sätta i relation till vår tids ökade avtraditionalisering och utökade valmöjligheter. LÄS MER