Sökning: "Andy To"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Andy To.

 1. 1. How a change-up of a Planning tool can affect the Project Management Performance : A case study on project planning

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robin Juslin; Andy To; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuous strive for improvement and achieving higher efficiency for the ability to keep up with the market, as the competitors increases with the newer technologies that becomes available for the world leading companies. Project performance approaches as an aid towards project success is thus an important topic among organizations as a subpart for increasing their project planning efficiency. LÄS MER

 2. 2. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 3. 3. Sustainability in lodging, a great challenge or utopia? An on-site case study in Sri Lanka

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julius Adolfsson; Ilse Haringa; Irvine Andy; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable tourism; lodging industry; sustainable lodgers; transformational leadership; culture; stakeholder management;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to explore the challenges of leaders (lodging owners) when implementing sustainable practices in the lodging industry in Sri Lanka. The authors have used two established models (SPM3 & STM) to create the new model called SLM3, which was used to extract data and measure the perceptions of leaders with a sustainable narrative, when implementing sustainable practices within their lodging in Sri Lanka. LÄS MER

 4. 4. The Role of the Manager in an Agile Organization : A Case Study at Scania AB

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Andy Hanna; Ninos Bethzazi; [2018]
  Nyckelord :Agile manager; Agile leadership; Manager role; Managerial work activities; Managerial challenges; Agile methods; Agil chef; Agilt ledarskap; Chefsrollen; Chefens arbetsuppgifter; Chefsutmaningar; Agila metoder;

  Sammanfattning : As the world of business changes at a pace higher than ever before, there is an increased need for organizations to rapidly adapt and respond to these internal and external changes, whether they are technological, political, social or environmental. In management, agility is a term frequently used today in response to this new business environment, which often includes the use of agile methodologies for product development. LÄS MER

 5. 5. Tvångsavslutning av appar : en undersökning kring varför användare tvångsavslutar mobila appar regelbundet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Andy Rytterström; [2017]
  Nyckelord :HCI; human computer interaction; människa–datorinteraktion; mdi; force-close; force-quit; battery saving; multitasking; force close; smartphone usage; HKR; informatics; HCI; human computer interaction; människa–datorinteraktion; mdi; force-close; force-quit; battery saving; multitasking; force close; smartphone usage; HKR; informatik;

  Sammanfattning : Det är intressant att veta varför användare tvångsavslutar mobila appar regelbundet eftersom flera källor pekar på att det kan sluka mer batteri än om användare inte gör detta. Representanter från Google och Apple bekräftar att regelbunden tvångsavslutning på Android- och iOS-enheter kan vara batterikrävande. LÄS MER