Sökning: "Anecdotes"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade ordet Anecdotes.

 1. 6. Den trygga förskolan : En enkätundersökning om föräldrars och pedagogers förväntnignar på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Flodqvist; Tina Karleskans; [2014]
  Nyckelord :Expectations; preschool; conflict; comparison parent teacher;

  Sammanfattning : The Swedish early childhood system is considered among the best in the world, however, in spite of this, we feel that there exists a conflict between educators’ and parents’ expectations of ‘a good preschool’. During our teacher education training we have observed many different preschools and almost in all of them we have listened to anecdotes about one or more conflicts arising between educators and parents and which we have been able to pinpoint toward differing expectations. LÄS MER

 2. 7. Det problematiska bruket : En diskurspsykologisk analys av fyra cannabisbrukares resonemang

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Jonas Borgström; [2012]
  Nyckelord :cannabis life story repertoire discourse stigma; cannabis livsberättelse repertoar diskurs stigma;

  Sammanfattning : This study examines negative issues that cannabis users have experienced associated with cannabis use. The author made qualitative interviewsto unveil four cannabis users’ life stories. These stories were analyzed through the discourse psychologicalperspective interpretive repertoirein order to explore and identify analogies among the users. LÄS MER

 3. 8. TO JOKE OR NOT TO JOKE – some upper-secondary school students’ perceptions and experiences of humour in the classroom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ashley Blackmore; [2011]
  Nyckelord :humour; moderation; openness; qualitative; upper-secondary school;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to attain an increased understanding as to how several upper-secondary school students perceived and experienced teachers using humour during classroom discourse. The study was based on the following questions: What does humour mean to the students? What are the forms of humour utilized by teachers? How do students perceive the use of humour with regards to learning processes? Are there recommendations and cautionary measures for teachers to consider when incorporating humour in teaching? Methodology used was a semi-structured interview of 13 questions. LÄS MER

 4. 9. Outsourcing – på vilka grunder? En fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Carina Asplund; [2009]
  Nyckelord :Outsourcing; förstudie; beslutsprocess; kunskapsbildning;

  Sammanfattning : Titel: Outsourcing – på vilka grunder, en fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut Författare: Carina Asplund Handledare: Eva Wittbom Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Bakgrund och problemdiskussion: Ett outsourcingbeslut kan fattas på många olika grunder och de vanligast förekommande motivatorerna i privat näringsliv är strategiska motivatorer som att renodla verksamheten och fokusera på sin kärnverksamhet eller kostnadsbesparande motivatorer. Många företag lägger ut delar av sin verksamhet utan någon grundligare förstudie, på grund av högre chefers personliga erfarenheter, familjeband, känslor eller lyckosamma anekdoter om andra företags framgångsrika outsourcingprojekt. LÄS MER