Sökning: "Anemi"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Anemi.

 1. 1. Anemi och järnbrist under graviditet. En beskrivande studie med kvinnor från sydvästra Sverige.

  Master-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2020-11-18]
  Nyckelord :Anemi; graviditet; järnbrist; mödrahälsovård; jämlik vård;

  Sammanfattning : Background: Anemia and iron deficiency (ID) is a health problem for pregnant women, throughout the world. Countries in Africa and Asia have the highest rate of these problems. Research has found that in high income countries, women who are multipara or immigrants have anemia more often than others. LÄS MER

 2. 2. Tyrosinkinashämmare vid systemisk mastocytos : Hur effektiva och säkra är midostaurin, masitinib samt avapritinib?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Näsfält; [2020]
  Nyckelord :Tyrosinkinashämmare; mastocytos;

  Sammanfattning : Mastocytos är en ovanlig myeloproliferativ neoplasi där en klonal ackumulation av mastceller påverkar olika organ. Hos mastocytospatienter ses vanligen en mutation i Kit-genen (Kit D816V) som kodar för tyrosinkinasreceptor Kit, receptorn får därav basaktivitet vilket leder till att mastcellerna kan proliferera, överleva samt ha sekretorisk aktivitet utan att aktiveras av sin ligand. LÄS MER

 3. 3. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Lipemi-interferens vid mätning av Hb på Sysmex XN-10 och HemoCue Hb 201+

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sebastian Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hemoglobine; Lipemia; Interference; Sysmex XN-10; Optical channel; HemoCue Hb 201 ; Hemoglobin; Lipemi; Interferens; Sysmex XN-10; Optisk kanal; HemoCue Hb 201 ;

  Sammanfattning : Anemi kan uppstå till följd av förlust av erytrocyter eller försämrad produktion av nya erytrocyter. För att upptäcka och följa upp patienter med anemi är det viktigt att korrekt kunna mäta hemoglobinkoncentrationen (Hb) i blodet. En vanlig metod för att mäta Hb-koncentration är fotometri i kombination med en kemisk omvandling. LÄS MER

 5. 5. Dermacentor reticulatus risk att etablera sigr i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Hidén Rudander; [2018]
  Nyckelord :Dermacentor reticulatus; fästing; vector; atropod;

  Sammanfattning : Dermacentor reticulatus är en artropod som finns i de flesta länder i Europa. Den är en tålig fästing som kan vara aktiv även under vintermånaderna och som i Sverige fått namnet Brokig hundfästing. D. reticulatus är en hård fästingart med en förmåga att överleva under flera säsonger. LÄS MER