Sökning: "Anes"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Anes.

 1. 1. Virtuell verklighet som ett verktyg för tankfulla reflektioner inom digitala spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Aziz Mehmedovic; Anes Sabanovic; [2019]
  Nyckelord :virtual reality vr ; games for change; digital games; video game design; horticulture; virtuell verklighet vr ; games for ghange; digitala spel; speldesign; hortikultur.;

  Sammanfattning : Med detta kandidatarbete så prövar samt undersöker vi möjligheterna till en “praxisgemenskap” inom Games for Change genom digitala spel med tekniken virtuell verklighet (VR). Genom prövningen i sig så testar sig denna undersökningen fram med en stark analysmetod från spelbranschen. LÄS MER

 2. 2. Identifying factors that cause inventory build-ups and how to solve it

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anders Eriksson; Anes Music; [2019]
  Nyckelord :Lean; KANBAN; Internal logistics; FIFO; Inventory build-ups; standardized work;

  Sammanfattning : Companies have put much focus on production systems to generate and maintain competitiveness which has contributed in less focus to logistics. The material flow is the process after the main processes and has therefore been regarded as “unimportant”. LÄS MER

 3. 3. Magnetresonanstomografi av barn - Alternativa metoder till sedering och generell anestesi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sarah Crockett; Hanna Dalberg; [2018-04-25]
  Nyckelord :magnetresonanstomografi; barn; metoder; sedering; generell anestesi;

  Sammanfattning : Background: Sedation or general anesthesia of children in connection with MRI examina-tions should be minimized as it may cause both short-term and long-term risks. Furthermore, healthcare resources can be utilized more efficiently as examinations on children who are awake involve lower health care costs, reduced study time, and shorter stay at the hospital. LÄS MER

 4. 4. A strategic distribution model for an upscaling project at an emerging market - and a blockchain technology use case approach to the supply chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Anes Sestic; William Ribbing Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :Distributed manufacturing; upscaling; supply chain planning; network planning; scenario planning; blockchain technology; business development; supply chain management; simulation modelling; transparency; traceability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background: Globalization is a phenomenon which has been around since the mid- 19th century, influencing companies to either expand existing markets or entering new markets, to seek new profits. For companies with a global supply chain, the total supply chain cost is a vital factor. LÄS MER

 5. 5. Trump, polarisering och mediekonsumtion : En kvantitativ studie av amerikanska mediers påverkan på den politiska polariseringen i samband med presidentvalen 2012 och 2016.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Anders Ranstad; [2018]
  Nyckelord :Trump; polarisering; mediekonsumtion; USA; presidentval; 2012; 2016;

  Sammanfattning : This study examines the role of traditional media-outlets when Donald Trump was elected the 45th president of the United States in 2016. The study is a quantitative study, comparing the 2012 and 2016 presidential elections, where the correlation between voter’s media consumption and their perceived polarization are examined. LÄS MER