Sökning: "Anesa Maslo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anesa Maslo.

  1. 1. Möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber, med blandning av bomull

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Anesa Maslo; Elin Erlandsson; [2017]
    Nyckelord :ringspinning; hampa; cottoniserad hampa; bomull; stapelfiber; växtfiber;

    Sammanfattning : Denna studie har tagits fram i syfte att undersöka möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber. Cottoniserad hampa innebär rötning av fibrer. Efterfrågan av mer miljövänliga fibrer är ett mycket omtalat ämne i dagens samhälle. LÄS MER