Sökning: "Anestesi omvårdnad oro"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Anestesi omvårdnad oro.

 1. 1. Patienters upplevelser av vården i samband med att genomgå en vaken operation : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rita Jannadi; Sara El Mekkaoui; [2022]
  Nyckelord :patientens upplevelse; operation; regionala anestesi; vaken.; patientens upplevelse; operation; regionala anestesi; vaken.;

  Sammanfattning : Introduktion: Det har blivit vanligare att opereras med regional anestesi under de senaste åren. Detta medför att sjuksköterskor bör ha en ökad kunskap för att mentalt kunna stötta och informera patienten pre- och postoperativt på vårdavdelning. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsinterventioner för att minska barns oro i perioperativ vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Stenvall; Linda Sundkvist; [2022]
  Nyckelord :Anaesthesia; nurse-patient relationships; perioperative care; perioperative nursing; Anestesi; perioperativ omvårdnad; perioperativ vård; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioperativ oro hos barn förekommer hos upp uppemot sextio procent av alla barn som genomgår anestesi. Oron kan påverkas utifrån livssituation, fantasier, tankar och tidigare upplevelser i samband med sjukhusvård. LÄS MER

 3. 3. Familjens upplevelser i samband med barns anestesi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Kanth; Anton Sundberg; [2022]
  Nyckelord :anesthesia; children; experience; family; family member; literature review; perioperative; anestesi; barn; familj; familjemedlem; litteraturstudie; perioperativ; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generell anestesi och operation kan skapa oro för familjen. Förståelsen för familjens upplevelser under sitt barns anestesi är essentiell för att den anestesiologiska omvårdnaden skall kännas trygg för hela familjen. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av trygghet i samband med regional anestesi vid elektiv ortopedisk dagkirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Melinda Häggling; Anneli Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Safety; day surgery; orthopaedic; regional anaesthesia; Trygghet; dagkirurgi; ortopedisk; regional anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förtroende, omhändertagande, närvaro och kunskap är viktiga faktorer hos sjuksköterskan för att patienten skall känna trygghet. Det opereras dagligen hundratals patienter med elektiv ortopedisk dagkirurgi i regional anestesi i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som genomgår kirurgi i vaket tillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktoria Aidanpää; Isabelle Sköld; [2021]
  Nyckelord :Qualitative; theatre nurse; care; nursing; conscious surgery; surgery during regional anesthesia; Kvalitativ; operationssjuksköterska; vård; omvårdnad; kirurgi i vaket tillstånd; kirurgi i regional anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i vaket tillstånd kräver större förberedelser och hänsyn på operationssalen. Operationssjuksköterskor behöver tillgodose patienten och ge god omvårdnad och samtidigt säkerställa en säker och steril högteknologisk miljö. LÄS MER