Sökning: "Anestesi"

Visar resultat 1 - 5 av 549 uppsatser innehållade ordet Anestesi.

 1. 1. Intraoperativa lägesändringar av patient under generell anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Solen Taher; Li Larsson; [2023-07-03]
  Nyckelord :Lägesändringar; Generell Anestesi; Ryggläge; Säker Vård; Operationsteam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan drabbas av trycksår och nervskador under operation vilket innebär ett stort lidande för patienten som drabbas och det kan leda till långvariga komplikationer. Det leder även till ökade kostnader för sjukvården med förlängda vårdtider. LÄS MER

 2. 2. OFRIVILLIGT MEDVETEN Patienters erfarenheter av intraoperativ awareness i samband med generell anestesi och dess konsekvenser postoperativt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tova Jönsson; Filippa Lager; [2023-06-28]
  Nyckelord :Erfarenheter; generell anestesi; intraoperativ awareness; konsekvenser; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intraoperativ awareness, även kallat varseblivning, i samband med generell anestesi innebär att patienten blir medveten om situationen och har minnen från operationen, när denne egentligen ska vara smärtfri, medvetslös och utan minnen från operationen. Incidensen för intraoperativ awareness är 0.1-0.2%. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans förhållningssätt till hypotermi och värmebevarande insatser i samband med anestesi inom dagkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Ronja Bäck; Malin Quiding; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; hypotermi; värmebevarande insatser; operation; livsvärld; välbefinnande; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi är ett vanligt och välkänt problem för patienten inom anestesi i samband med operation. Att mäta kroppstemperatur och utföra värmebevarande insatser för att patienten skall bibehålla normaltemperatur är ett viktigt ansvar för anestesisjuksköterskan under hela det intraoperativa förloppet. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 5. 5. RSI – När det inte går som planerat

  Magister-uppsats,

  Författare :Christian Reimers; Henrik Svensson; [2023-06-26]
  Nyckelord :RSI; Rapid Sequence Induction; anestesi; intervjustudie; anestesisjuksköterska; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aspiration är den vanligaste dödsorsaken vid anestesi. Rapid sequence induction (RSI) är en strategi vid sövning av en patient för att minska risken för aspiration. Strategin beskrevs första gången år 1970. Den har sedan dess utvecklats och numera finns det många sätt att utföra en RSI på. LÄS MER