Sökning: "Anestesidjup"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Anestesidjup.

 1. 1. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 2. 2. Anestesidjup och anestesiduration hos elektiva ortopediska patienter som upplevt påverkan på kognitiv funktion postoperativt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Joel Jemander; Lina Ripoll Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Depth of anesthesia; duration of anesthesia; cognitive dysfunction and elective orthopedic patients.; Anestesidjup och anestesiduration hos elektiva ortopediska patienter som upplevt påverkan på kognitiv funktion postoperativt.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Forskning visar att generell anestesi kan bidra till kognitiv dysfunktion postoperativt. En alltför djup anestesi och/eller en lång duration av anestesi är två faktorer som kan inverka på kognitionen med besvär såsom minnesproblem och koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Engerström; [2018]
  Nyckelord :immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Sammanfattning : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans erfarenheter och agerande under ambulanstransport - en empirisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mia Skoog; [2018]
  Nyckelord :Action; ambulance; nurse anesthetics; knowledges; critical events and experiences; Agerande; ambulans; anestesisjuksköterska; erfarenheter; kritiska händelser och upplevelser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Antalet transporter mellan sjukhus, som kräver medföljande anestesipersonal, har ökat i region Jönköpings län från 135 stycken 2015 till 247 transporter 2016. Anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter är bland annat att övervaka, observera, dokumentera och följa upp patientens ventilation, cirkulation, anestesidjup och temperatur. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans intraoperativa övervakning och bedömning

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Gustafsson; Bjørnar Bøhmer Jensen; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; anestesidjup; bedömning; generell anestesi; smärta; övervakning; Assessment; depth of anesthesia; general anesthesia; monitoring; nurse anesthetist; pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av anestesisjuksköterskans uppgift är att övervaka en patient som undergår generell anestesi och analysera övervakningsparametrarna för att säkerställa att patienten befinner sig i ett lämpligt anestesidjup och är adekvat smärtlindrad. Bedömningen är komplicerad då de olika tecknen kan bero på flera saker och felbedömningar kan ge allvarliga konsekvenser. LÄS MER