Sökning: "Anette Ahlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Ahlström.

  1. 1. Lekens möjligheter på ett barnhem i södra Tanzania : En kvalitativ studie om vilka förutsättningar som påverkar barnens möjligheter till lek

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Anette Ahlström; Malin Larsson; [2013]
    Nyckelord :Barnhem; Afrika; lek; möjligheter;

    Sammanfattning : Bakgrunden till vår studie startade under vår lärarutbildning då vi läst om leken och dess betydelse i ett barns liv. Vi delade en dröm att få komma till ett barnhem i Afrika. Under en föreläsning undervisades om barnkonventionen som lyfter att alla barn ska ha rätt till lek. LÄS MER