Sökning: "Anette Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Anette Andersson.

 1. 1. Här pratar vi svenska! : Ett specialpedagogiskt perspektiv på språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melahat Saran; Anette Andersson; [2023]
  Nyckelord :Multilingualism; compulsory school; language development; Flerspråkighet; grundskola; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Examensarbetet förväntas bidra med en bättre förståelse och en ökad kunskap om hur det språkutvecklande arbetet för flerspråkiga elever i grundskolan ser ut och vilka framgångsfaktorer det finns för språkutvecklande undervisning med flerspråkiga elever. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv synliggöra internationell och nationell forskning och få en bredare kunskap kring hur det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga elever i grundskolan kan se ut. LÄS MER

 2. 2. ”Man blir så himla effektiv men det där spontana i korridoren finns ju inte” : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av att ofrivilligt behöva arbeta på distans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rickard Andersson; Anette Johansson; [2021]
  Nyckelord :Managers; Covid-19; Teleworking; Involuntary; Chefer; Covid-19; Distansarbete; Ofrivilligt;

  Sammanfattning : Våren 2020 förändrades stora delar av vårt samhälle och arbetsmarknaden i stort. Ett nytt virus hade upptäckts i Kina vilken kunde överföras mellan människor. Viruset har fått namnet SARS-coronavirus-2 och den officiella benämningen är Covid-19. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling i leken : Hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling i samband med leken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anette Andersson; Sara Palm; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; vuxenstyrd lek; fri lek; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Inledning: Språkutveckling är en viktig del i barns vardag eftersom språket utgör en sådan stor del i samspelet med andra människor som exempelvis att kunna lyssna, reflektera och lösa konflikter. De här delarna blir därmed viktiga för barnens kommunikation i leken där förskollärare kan ta vara på det och arbeta med språket i samband med leken. LÄS MER

 4. 4. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anette Andersson; [2021]
  Nyckelord :järnvägsstation; stationsnära planering; hållbar bebyggelse; utvecklingsområde; Häljarp; stationsort;

  Sammanfattning : Idag reser vi allt mer och allt längre både privat och till vardags. Vårt utökade geografiska rörelsemönster har minskat antalet lokala arbetsmarknader. En allt mer sammankopplad region ger möjlighet för människor att bo i den mindre orten men ändå ha tillgång till flera arbetsmarknader i olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Valhallen : Konceptuell utformning av en multianläggning i Torsby med analys av tak- och fasadmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Elina Andersson; Anette Eriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER