Sökning: "Anette Bergman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anette Bergman.

 1. 1. När livet förändras : Äldre personers erfarenheter i samband med flytt till särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anette Bergman; Camilla Dahlstedt Forslund; [2017]
  Nyckelord :acclimatization; change of life; experiences; moving process; perspective of elderly people; acklimatisering; erfarenheter; flyttprocessen; livsförändring; äldreperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar ständigt och antalet äldre personer överstiger redan två miljoner i Sverige, vilket innebär ökat vårdbehov. Att flytta till särskilt boende kan vara svår att acceptera för den äldre personen, även för anhöriga som oftast känner osäkerhet för vem som bär ansvaret för deras närstående. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiska Appar : Speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av möjligheter till lärande genom pedagogiska Appar på surfplattor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anette Bergman; [2015]
  Nyckelord :Pedagogiska Appar; surfplatta; lärande; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sex verksamma speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av att använda pedagogiska Applikationer (Appar) på surfplattor i sin undervisning. Studien utgår från lärteorier och dess metodologiska ansats är kvalitativ där det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Hur ägare i mikroföretag använder informationskällor : egenskaper och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Tove Bergman; Anette Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Owner manager; micro firm; personal characteristics; experiences; use of information; Ägare; ledare; mikroföretag; personliga egenskaper; erfarenheter; användning av information;

  Sammanfattning : Mikroföretag skiljer sig från små och stora företag. Ägaren är en central del i mikroföretag och oftast även den enda beslutsfattaren. Detta innebär att ägaren som person inverkar på de beslut som tas i företaget. I beteendeteori diskuteras objektivitet och rationalitet vid beslutsfattande. LÄS MER

 4. 4. Oskar Bergman : En översikt över hans mest produktiva år som landskapsmålare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anette Leidner; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER