Sökning: "Anette Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Anette Jansson.

 1. 1. Upp och hoppa! Fysisk aktivitet - vägen tillbaka efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anette Jansson; Hrvoje Sambar; [2019-08-01]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; fysisk aktivitet; uppfattning; hjärtrehabilitering; hinder; främjande faktorer; rädsla; sex;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i Sverige och i världen i stort. Förekomsten är något högre hos män och totalt sett är antalet drabbade på nedåtgående. LÄS MER

 2. 2. Medias perspektiv på personerna bakom svensk damfotbolls guldår 1984 : Om sociala strukturer och social handling som gör skillnad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oskar Hansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study I describe the persons who got the most publicity in media during womens football European Championship in 1984. The aim of this study is to examine what the persons are saying about the social structures in the Swedish football family in 1984 and what social actions they did to the raise of womens football. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogens uppdrag Quick fix eller Helhetslösning?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ulla Jansson; Anette Ringnér; [2018]
  Nyckelord :Professions theory; school development; specialist s assignments; special pedago¬gical perspectives; tutorial; Handledning; professionsteori; skolutveckling; specialpedagogiska perspektiv; spe-cialpedagogens uppdrag;

  Sammanfattning : Inledning: Författarna har under sina fältdagar i utbildningen uppmärksammat att det finns olika åsikter och tankar om specialpedagogens uppdrag i verksamheterna bland pedagogerna. Spe­cialpedagogens uppdrag styrs på olika sätt beroende på ledning och vilka befogenheter speci­alpedagogen har i verksamheterna. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i förskolan : En kvalitativ undersökning av förskollärares uppfattningar av begreppet ledarskap i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anette Jansson; [2017]
  Nyckelord :preschool; leadership; preschool teacher; perception;

  Sammanfattning : This is a study where five preschool teachers with different work experience are interviewed around the concept of leadership in preschool. The purpose of the study has been to visualize variations in the perceptions of leadership and the leadership role based on a phenomenographic approach. LÄS MER

 5. 5. En komplex vardag : Att leva med tvångssyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anette Berggren; Eliana Jansson; Charlotta Sjöstrand; [2014]
  Nyckelord :Tvångssyndrom; omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångssyndrom är en psykisk sjukdom som ca 2 % av världens befolkning lever med och som visar sig som tvångstankar eller tvångstankar och tvångshandlingar. Den ångest som ligger bakom tvångssyndromet lindras med hjälp av tvångshandlingar. LÄS MER