Sökning: "Anette Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anette Jonsson.

 1. 1. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anette Jonsson; Johanna Heinänen; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; upplevelser; personcentrerad vård; omvårdnad; narrativ; vuxna; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som påverkar individen på flera plan, och ställer krav på livsomfattande förändringar. Samtidigt är diabetes mellitus typ 1 ofta associerat med barn och ungdomar, mindre finns studerat om vuxna personers upplevelser av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med behandlingen av patienter med ben- och fotsår i primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Anette Westh; [2018]
  Nyckelord :Ben- och fotsår; distriktssköterskor; erfarenheter; PARIHS-modellen primärvård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : distriktssköterskorna och sjuksköterskorna en känsla av ensamarbete. En bristfällig dokumentation utan en vårdplan att följa resulterade till ett ostrukturerat arbetssätt. Slutsats. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet för dyslektiker i mobila gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Jonsson; Olov Lindgren; [2015]
  Nyckelord :Dyslexia; accessibility; mobile interface; talking book; Dyslexi; tillgänglighet; mobila gränssnitt; talbok;

  Sammanfattning : Dyslexi är en funktionsnedsättning som är svår att diagnostisera och som varierar kraftigt i hur individen påverkas. Tillgänglig design handlar om att främja användarvänlighet oavsett användarens förutsättningar och eventuella funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors trycksårsprevention och omvårdnad av patienter som utvecklat trycksår. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Anette Zeijlon; [2008]
  Nyckelord :therapy; intervention; Nursing; pressure ulcer; prevention; treatment; Omvårdnad; trycksår; förebyggande; behandling; terapi; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med preventiva åtgärder vid trycksårs uppkomst samt vilka omvårdnadsåtgärder som ges till patienter som utvecklat trycksår. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Medline via Pubmed och Cinahl med sökorden nursing, pressure ulcer, prevention, treatment, therapy, intervention. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av långtidsberoende av försörjningsstöd : En kvalitativ studie i Söderhamns kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anette Jonsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga de klienter som är långtidsberoende av försörjningsstöd utifrån faktorer som t.ex. ålder, kön, sysselsättning, utbildningsnivå och civilstånd m.m. LÄS MER