Sökning: "Anette Junebro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Junebro.

  1. 1. Come get your honey

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

    Författare :Anette Junebro; [2019-07-12]
    Nyckelord :Textil; Kläder; Formgivning; Steneby;

    Sammanfattning : Författarens egna ämnesord: textile, surface, texture, body, experimental, materiality, costume, laser cut, honeycomb.... LÄS MER