Sökning: "Anette Wärnsäter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anette Wärnsäter.

 1. 1. Övervikt och fetma hos patienter inom primärvården : en utmaning för distriktssköterskan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Gunilla Ottersten; Anette Wärnsäter; [2010]
  Nyckelord :intervention; distriktssköterska; rådgivning; övervikt; fetma; viktminskning; livsstilsförändring; primärvård;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett ökande problem som leder till ökad sjuk- och dödlighet. Det innebär ett lidande för patienten och stora kostnader för samhället. För att en patient ska minska i vikt krävs livsstilsförändring och i detta arbete har distriktssköterskan en stödjande funktion. LÄS MER

 2. 2. När maten blir ett problem : En litteraturstudie om undernäring hos den äldre människan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ingrid Malmbom; Anette Wärnsäter; [2008]
  Nyckelord :undernäring; äldre; hemsjukvård; sjuksköterska; orsaker; konsekvens; förebygga;

  Sammanfattning : Undernäring hos äldre personer kan ha flera orsaker. Såväl fysiska, psykiska och psykosociala faktorer kan leda till undernäring. Uppsatsen fokuserar på undernäring hos äldre personer som bor i eget eller särskilt boende. LÄS MER