Sökning: "Anette Wagner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anette Wagner.

 1. 1. Sagans olika roller utifrån ett pedagogiskt perspektiv : En studie om sagans betydelse för ett barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Anette Wagner; Anette Sundkvist; [2012]
  Nyckelord :förskola; pedagogisk metod; saga; sagor; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att se sagans betydelse för ett barn i förskoleålderns språkliga utveckling. Syftet var även att undersöka hur pedagogers och föräldrars engagemang kan bidra.  Metoden som använts i examensarbetet är en kvalitativ undersökning på två förskolor med olika förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Taluppfattning och arbetsminne hos normalhörande, normalspråkiga sju- och nioåringar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Caroline Hagesäter; Anette Thern; [2003]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : På senare år har relationen mellan arbetsminne och tal- och språkförmåga studerats inom en rad områden; normalspråkiga barn och vuxna, barn med språkstöming, barn med dyslexi samt barn och vuxna med hörselskador. För barn och vuxna med hörselskador har arbetsminnet visat sig ha stor betydelse för olika aspekter av språkförmågan, t ex förmågan att lära in nya ord. LÄS MER