Sökning: "Anette Wennlid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Wennlid.

  1. 1. Utvärdering av ett mikrobiologiskt kriterium : kontrollmyndighet, fiskanläggningar och Listeria monocytogenes

    Magister-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

    Författare :Anette Wennlid; [2011]
    Nyckelord :Mikrobiologiskt kriterium; Listeria monocytogenes; fisk; fiskanläggningar; kontrollmyndighet;

    Sammanfattning : Sverige hade sitt högsta antal anmälda fall av listerios 2010 samt sitt högsta antal fall av listeria hos gravida kvinnor sedan 1992 (Ivarsson, 2010) Under 2010 genomfördes en EU-baslinjestudie gällande Listeria i kylda risklivsmedel. Livsmedelsverket satte igång ett riksprojekt för att kunna komplettera EU-baslinjestudien. LÄS MER