Sökning: "Anfallstart"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Anfallstart.

  1. 1. En kartläggning av samtliga Allsvenska mål säsongen 2021

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Johan Karlsson; Sebastian Thörnqvist; []
    Nyckelord :Allsvenskan 2021; Mål; Anfallstart; Position; Anfall;

    Sammanfattning : Den här studien syftar till att beskriva och undersöka hur anfallen som ledde till mål uppstod samt var de avslutades under säsongen 2021 Allsvenskan (Sveriges högsta liga i fotboll). Tidigare forskning från de högsta ligorna i Tyskland och England samt tre olika världsmästerskap har tagits upp i denna studie för att skapa en referensbild att jämföra den nya empirin med. LÄS MER